Vinaři & sociální podmínky VOC Modré hory

Kulturní podmínky

Národopisně patří tato oblast do regionu Hanácké Slovácko, což sebou nese i jisté zvyky, které se ve zdejších obcích tradují. Nejvýznamnější slavností téměř každé obce jsou tradiční hody, které se v místě konají povětšinou v termínu vysvěcení zdejšího kostela. Slovácké písně se v těchto dnech linou nejen „z pod máje“, ale také z četných sklepů. Netřeba zmiňovat, že většina z nich opěvuje právě révu vinnou a víno.

Typickým tancem tohoto regionu je Hanáckoslovácká skočná nebo originální sváteční obřadní tanec Zavádka. Z opravdu historických tradicí je nutno zmínit tzv. „Zarážení hory“, které se odehrává dnes už spíše jako připomenutí dávných časů v každé z modrohorských obcí. Hanácké Slovácko, ani vyhraněný region Modré hory, není jazykově jednotným celkem. Vyskytují se zde dvě skupiny nářečí, středomoravská (hanácká) a východomoravská (moravskoslezská).

Sklepy – architektura a vybavení

Rozmístění sklepů může být nepravidelně v obci (Němčičky, Velké Pavlovice) nebo ve sklepních uličkách. Tyto jsou k vidění v Bořeticích – Kraví hora, v Kobylí – Suchořádská zmola a na Vrbici – pětipatrový sklepní komplex na Stráži. Typické tradiční sklepy zdejšího regionu jsou s patrovými lisovnami, které jsou šťítově nebo okapově orientované. V přízemí se nachází lisovna, přes kterou se prochází do kvelbeného sklepa. Malebnost zdejšího vinařství dokreslují menší sklípky. Moderní vinařství disponují nadzemními moderními halami, ve kterých se nachází kompletní provoz.

vinice a přírodní podmínky